.

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Επιμελητήριο Αργολίδας:Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες προς τα Μέλη του Επιμελητηρίου


Θέμα: Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες προς τα Μέλη του Επιμελητηρίου, που υλοποιήθηκαν με το έργο «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή διαχείριση Επιμελητηρίου Αργολίδας», μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση» ΕΣΠΑ 2007-2013

Tο Επιμελητήριο Αργολίδας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του παρέχει σ΄αυτά τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης.
Για τις επιχειρήσεις Μέλη του Επιμελητηρίου
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις Μέλη του Επιμελητηρίου, να αναρτούν τις αγγελίες τους για την ανεύρεση νέων εργαζομένων, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές προσόντων των εργαζομένων, όπως: εκπαίδευση, προϋπηρεσία, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.
Αν στην εφαρμογή έχουν αναρτηθεί βιογραφικά σημειώματα, από υποψήφιους εργαζόμενους, που πληρούν τις προδιαγραφές της αγγελίας, το σύστημα παρουσιάζει
αυτόματα τα ονόματα των υποψήφιων εργαζομένων μαζί με τα βιογραφικά τους. Ακόμη το σύστημα, αποστέλλει με e-mailσε αυτούς τους υποψήφιους εργαζόμενους, ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με την νέα αγγελία που ταιριάζει στο βιογραφικό τους.
Ακόμη η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να τροποποιεί την αγγελία της, προσθέτοντας ή αφαιρώντας απαιτήσεις των εργαζομένων που αναζητεί.
Για τους υποψήφιους εργαζόμενους
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους εργαζόμενους, να αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, με όλα τα προσόντα που διαθέτουν, όπως: εκπαίδευση, προϋπηρεσία, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.
Αν στην εφαρμογή έχουν αναρτηθεί αγγελίες, από επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους, που τα βιογραφικά τους ταιριάζουν με τις προδιαγραφές της αγγελίας, το σύστημα παρουσιάζει αυτόματα τα ονόματα των επιχειρήσεων αυτών μαζί με τις αγγελίες. Ακόμη το σύστημα, αποστέλλει με e-mailστις επιχειρήσεις, ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με το νέο βιογραφικό που αναρτήθηκε στην εφαρμογή και ταιριάζει με την αγγελία του.
Ακόμη ο υποψήφιος εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζει το βιογραφικό του με τα νέα προσόντα του, τα οποία αποκτά στην διάρκεια του χρόνου.

  1. Online πρόσβαση εγγράφων που τηρεί το Επιμελητήριο στα αρχεία του.
Το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών του προς τα Μέλη του, δίνει την δυνατότητα σ’ αυτά, να αναζητούν τα όλα τα έγγραφα που τηρεί το Επιμελητήριο στα αρχεία του, τα οποία μπορούν να τα προβάλλουν στην οθόνη τους και να τα τυπώνουν στον εκτυπωτή τους. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μέσα από την εφαρμογή e-Επιμελητήριο.Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Φώτιος Δαμούλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου