.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

2015 CGAP PHOTO CONTEST: WINNERS AND FINALISTS

Ο CGAP (συμβουλευτική ομάδα για την παροχή βοήθειας στους φτωχούς) είναι μια παγκόσμια σύμπραξη από 34 κορυφαίους οργανισμούς που επιδιώκουν να προωθήσουν τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο  CGAP αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις μέσα από την πρακτική της έρευνας και της ενεργούς συμμετοχής με τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,με  φορείς χάραξης πολιτικής, και οι χρηματοδότες να έχουν τη δυνατότητα για κλιαμκωτή προσέγγιση
Στεγάζεται στην Παγκόσμια Τράπεζα, O CGAP συνδυάζει μια πραγματιστική προσέγγιση για την υπεύθυνη ανάπτυξη της αγοράς με μια τεκμηριωμένη πλατφόρμα υποστήριξης για την αύξηση της πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  που οι φτωχοί  έχουν ανάγκη για να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των φτωχών ανθρώπων με την προώθηση καινοτομιών και την προαγωγή της γνώσης και λύσεις που προωθούν την υπεύθυνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χρηματοπιστωτικές αγορές."Ι"

2015 CGAP Photo Contest: Winners and Finalists by CGAP on Exposure

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου