.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Φυλακές Κορυδαλλού ή κολαστήριο Κορυδαλλού.

Tα πράγματα είναι απλά ,δεν μπορεί καποιος να καταδικάζεται σε μια ποινή να φυλακίζεται και να χάνει τη ζωή του  λόγω των συνθηκών κράτησης .Σε αυτη τη περίπτωση που γίνει αυτό,σημαίνει ότι η θανατική ποινή έμμεσα εφαρμόζεται.
"Ι" 

Ενδεικτικά.
Στο νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλλού στοιβάζονται 18-20 άνθρωποι σε έναν θάλαμο που προορίζεται για έξι ασθενείς.




 



Καταδίκη Ελλάδας στις 9/7/2015 για τις συνθήκες κρατησης στο Κορυδαλλό .132.500€ το πόσο της αποζημίωσης σε 13 κρατουμένους.Eκκρεμούν άλλες 24 προσφυγές

(Απο την απόφαση του Ευρωπαικού δικαστηρίου) http://www.nbonline.gr/
Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οι προσφεύγοντες (απλοί οροθετικοί που δεν είχαν εκδηλώσει την ασθένεια) διέμεναν σε πτέρυγες με τόσο συνωστισμό που ο προσωπικός χώρος του κάθε κρατουμένου είναι λιγότερος από 2 τ.μ., τα δε λουτρά δεν πληρούν τα ελάχιστα
πρότυπα υγιεινής και η καθαριότητα των χώρων επαφίεται στη βούληση ορισμένων κρατουμένων.
 Επίσης, η σίτιση είναι φτωχή σε διατροφική αξία, ενώ οι χώροι δεν θερμαίνονται επαρκώς και οι κρατούμενοι εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Περαιτέρω, οι διαγνώσεις γίνονται με αυτόματο τρόπο και οι γιατροί συστήνουν πάντα τα ίδια φάρμακα χωρίς να προβαίνουν σε ατομική εξέταση κάθε κρατουμένου, ενώ δεν υπάρχει γιατρός με ειδίκευση στις μεταδοτικές ασθένειες στο νοσοκομείο και, ως εκ τούτου, οι οροθετικοί διατρέχουν κινδύνους λόγω διαγνώσεων μη ειδικών επί του θέματος. 
Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αρχική πρόθεση των σωφρονιστικών αρχών να μεταφέρουν τους οροθετικούς κρατούμενους, όπως οι προσφεύγοντες, στο νοσοκομείο των φυλακών με στόχο την παροχή μεγαλύτερης άνεσης και την τακτική παρακολούθηση της θεραπείας τους. Εντούτοις, η διαφορετική μεταχείριση στερείται αντικειμενικής και εύλογης αιτιολογίας αν, επιπλέον, δεν υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Αν ένας οροθετικός κρατούμενος πρέπει να χωριστεί από τους υπόλοιπους κρατούμενους, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο αντίστοιχο των αναγκών του και της ευζωίας του. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο θεωρεί ότι έχουν αποδειχτεί οι κακές υλικές και υγειονομικές συνθήκες κράτησης, καθώς και οι ασυνέπειες στη χορήγηση προσήκουσας θεραπείας. 
Θεωρεί επίσης ότι οι προσφεύγοντες εκτέθηκαν —και ίσως ορισμένοι από αυτούς να εξακολουθούν να εκτίθενται— σε σωματικό και ψυχικό πόνο που υπερβαίνει εκείνον που είναι σύμφυτος με την κράτηση. Συμπεραίνει ως εκ τούτου ότι υπέστησαν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και ότι ο διαχωρισμός του οποίου υπήρξαν αντικείμενο στερείται αντικειμενικής και εύλογης αιτιολογίας, διότι δεν ήταν αναγκαίος λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων. 
Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της Σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου