Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο κατάλογος των αγροτικών ενεργών συνεταιρισμών -Κανείς απο την Ερμιονίδα

Σχετικά  με :
α)  Ν. 4015/11 (ΦΕΚ Α΄210)
β)  Ν.4277/14  (ΦΕΚ Α΄156)
γ)  Απόφαση  Αν. Υπουργού  ΑΑΤ  1004/135291/29-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2918

Σε  συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  διατάξεων  παραθέτουµε,  συνηµµένα,  ένα
κατάλογο  των  ενεργών  Αγροτικών  Συνεταιρισµών  κατά  την  πρώτη  εγγραφή  τους   στο
Μητρώο  Σ. Α. Ο. &  ∆. Ο.
Η  σύνταξη  του  καταλόγου  προκύπτει  από  τα  δηλωθέντα  στοιχεία,  στην  αίτηση  πρώτης
εγγραφής   τους   που  υπέβαλαν  ηλεκτρονικά  στην  Ψηφιακή  Υπηρεσία  ( Μητρώο  Σ. Α. Ο.  &
∆. Ο.)   του   Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης &  Τροφίµων  µέχρι  τις  08-12-2014,  και
φέρονται  να  εκπληρώνουν  και  τα  τέσσερα (4)  σηµεία του   νόµου.
Οι  Α. Σ.  που  δεν  περιλαµβάνεται  στον  προσαρτώµενο  κατάλογο  µε  τους   ενεργούς
ΑΣ  και  πληρούν  τα  τέσσερα  κριτήρια  του   νόµου,  παρακαλούµε  όπως  µέχρι  την  ∆ευτέρα
15-12-2014  διορθώσουν  λάθη  και  συµπληρώσουν  παραλείψεις  τους   ώστε  να
επανελεγχθούν. 

 http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtroosaomenu


ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΙΝΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΥΡΓΕΛΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΗΠΑΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "ΠΥΡΑΜΙΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ *
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ " Ο ΑΣΤΕΡΙΩΝ "
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΥΡΓΕΛΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΣ "ΕΣΠΕΡΙΑ"
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΥΦΙΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου