.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Νόμιμη η καταγραφή συνομιλιών σε περίπτωση δωροδοκίας

 http://www.efsyn.gr
Νόμιμη κρίνει ο Άρειος Πάγος την καταγραφή από ιδιώτη και τη χρήση του υλικού συνομιλιών δημοσίων υπαλλήλων από τις οποίες από το οποίο αποδεικνύεται η είσπραξη μίζας.  Η απόφαση για πρώτη φορά βάζει εξαίρεση στην διατύπωση του νόμου σύμφωνα με την οποία «όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». Με την ίδια ποινή τιμωρείται και «ο δράστης  που αποτυπώνει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου».
Οι αρεοπαγίτες κρίνουν νόμιμη την καταγραφή με τεχνικά μέσα (όπως είναι μαγνητόφωνο, ψηφιακό δίσκο, κ.λπ.) συνομιλιών δημόσιων λειτουργών (υπαλλήλων) κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων όταν από την καταγραφή της συνομιλίας αποδεικνύεται παθητική δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου.
Η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, «δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που γίνονται,
δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων, η οποία ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική».
Εξάλλου, σημειώνουν οι δικαστές  από το ποινικό νομοθετικό πλαίσιο «σαφώς συνάγεται, ότι η καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας με τεχνικά μέσα σε ψηφιακό δίσκο, ο οποίος αποτελεί αυτοτελές αποδεικτικό μέσο και δη έγγραφο, παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και συνεκτιμάται μαζί με τις άλλες αποδείξεις για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσης, έστω και αν αυτό περιέχει και στηρίχθηκε σε αθέμιτη μαγνητοσκόπηση με τεχνικά μέσα εκδηλώσεων του κατηγορουμένου, που πραγματοποιήθηκαν, όμως, στα πλαίσια των ανατιθεμένων σ` αυτόν υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεσή τους, η οποία υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική». 
Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απασχόλησε η περίπτωση υπαλλήλου Πολεοδομίας, ο οποίος δωροδοκήθηκε με το ποσό των 55.000 ευρώ για την έγκριση συντελεστή δόμησης. Οι συνομιλίες για τη μίζα των εμπλεκομένων προσώπων καταγράφηκαν με ειδικά μηχανήματα και στη συνέχεια ο καταγγέλλων πολίτης παρέδωσε το σχετικό υλικό (ένα CD) με τις συνομιλίες στην Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου