.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Κλιμάκωση ...στη Συρία

Σύνδεσμος ενσωματωμένης εικόνας


Πηγη Russia Today .
Three steps as announced by top brass:
  1. Each and every strike groups’ operation is to be carried out under the guise of fighter jets
  2. Air defense to be boosted with the deployment of Moskva guided missile cruiser off Latakia coast with an aim to destroy any target that may pose danger
  3. Military contacts with Turkey to be suspended
1.Κάθε ομάδα αεροπορικής προσβολής θα είναι υπο τη προστασία μαχητικών αεροσκαφών .
2.Το καταδρομικό Moskva θα πλησιάσει στις ακτες Λατάκειας με διαταγή να καταστρέφει οποιο αεροσκάφος που μπορεί να γίνει επικίνδυνο
3.Η στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία διιακόπτεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου