.

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας προσκαλεί τους ιδιώτες αδειούχους τεχνικούς (υδραυλικούς, μηχανολόγους μηχανικούς κ.λπ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας προσκαλεί τους ιδιώτες αδειούχους τεχνικούς (υδραυλικούς, μηχανολόγους μηχανικούς κ.λπ.) με έδρα τον Δήμο Ερμιονίδας, που ενδιαφέρονται για την ανάληψη εργασιών για τη μεταφορά υδρομέτρων παροχών ύδρευσης με δαπάνη των καταναλωτών, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έως την Δευτέρα 29-2-2016, ώστε να υποβάλουν σχετική αίτηση καταγραφής στοιχείων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
  2. Έναρξη εξασκήσεως επαγγέλματος.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  5. Βεβαίωση επαγγελματικού σωματείου.
  6. Πρόσφατο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 220/2015 θα καταρτιστεί κατάλληλη λίστα τεχνικών, η οποία θα σταλεί στους καταναλωτές με την υποχρέωση να μεταφέρουν τα υδρόμετρά τους εκτός ιδιωτικών χώρων και σε προσβάσιμη θέση με σκοπό την απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.,  ώστε να μπορούν να επιλέξουν τον τεχνικό της αρεσκείας τους και να του αναθέσουν τις απαραίτητες εργασίες.
 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
 Ιωάννης Πάλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου