Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Ανοχύρωτοι οι οικισμοί της Ερμονίδας απο πιθανή φωτιά.Η αδιαφορία των υπευθύνων (Δήμος αλλα και της Π.Υ ) να εφαρμόσουν τη αυστηρή νομοθεσία για το καθαρισμό οικοπέδων αλλά και των εκτάσεων που βρίσκονται στη ζώνη των 100 μέτρων απο όρια των σχεδίων πόλης.
Η ίδια τραγική κατάσταση επικρατεί και στους οικισμούς ιδιωτικής πολεοδόμησης της περιοχής μας
Η ευθύνη πέφτει στους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων  που πρέπει να το πάρουν πάνω τους
καθώς είναι πιο εύκολο να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ,ή να συλλέξουν τα σοιχεία τους.ώστε να δρομολογηθούν οι ενέργειες που λεει ο νόμος ότι πρέπει να γίνουν
Ειδικά οι οικισμοί στο Κρανίδι και η Κοιλάδα είναι πολυ εκτεθειμένοι στη πιθανότητα μια πυρκαγιά να εισέλθει στην οικισμό με τραγικά αποτέλεσματα .
 Η τυπική ανακοίνωση δεν αρκεί(όπου έχει γίνει) ...η άσκηση αυτοδιοίκησης θέλει νεύρο κα ψυχή..

"Ι"
Ο Νόμος είναι σαφής.

 
Με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους χώρους αυτους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Ποινές
 Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οι- κείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 Οι ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο­σβεστική Αρχή.

Oι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα με κράτηση μέχρι και 3 μηνών η με πρόστιμο.

Υπεύθυνος ο δήμος για τις αποψιλώσεις
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και ξκαθαρισμό ανήκει στους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που ανάματος φωτιάς και απόρριψης αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου