.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΕ Τ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Κρανίδι, 12-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κύριε Λάμπρου, ψεύτικες εντυπώσεις γνωρίζετε καλύτερα εσείς ποιοι δημιουργούν. Ποιοι «παίζουν» με τις λέξεις, ώστε να αναδειχθούν στα μάτια των δημοτών και ποιοι τελικά θα αποδειχθεί ότι «έπαιζαν» με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., τη χρησιμοποιούσαν για πολιτικά οφέλη και της στέρησαν τη δυνατότητα να δρα προς όφελος των δημοτών.
Εμείς είμαστε σε κάθε ανακοίνωση σαφείς και κατηγορηματικοί. Για την απόδειξη των λεγομένων μας, σας επισυνάπτουμε ένα έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου προς τον κ. Γεώργιο Ορφανό με αριθμ. πρωτ. 111861/13-9-16, το οποίο κατατέθηκε από τον κ. Γεώργιο Σαλογιάννη (πρώην Πρόεδρο Ηλιοκάστρου) ως συνημμένο του εγγράφου του με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2448/7-10-16. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται το εξής:
«…κοινοποιήσαμε το εν λόγω έγγραφο (σημ. Έγγραφο Αποκ.Διοικ.Πελοπ 50807-1745-29.6.2016) στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής σχετικού ερωτήματος για γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.»
Πόσο σαφές να είναι πλέον ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν έχει να πράξει το οτιδήποτε για την υποβολή ερωτήματος για γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), αλλά οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. εμμένει στις απόψεις και τις αποφάσεις του για το θέμα αυτό και διασφαλίζεται από τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (σημ. έκδοση λογαριασμών Δ.Ε. Ερμιόνης και ενσωμάτωση του πρόσθετου ειδικού τέλους 80%) είναι νόμιμες, εκτελεστές και παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Το Δ.Σ. θα αναθεωρήσει τις όποιες αποφάσεις του, μόνο εάν και εφόσον εκδοθεί γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με αντίθετο περιεχόμενο. Έως τότε όλοι υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και να αφήσουμε πίσω μας τα γεγονότα που
δημιουργήθηκαν σκόπιμα και τα εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι για να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αγνοώντας την ταλαιπωρία των δημοτών (μη έκδοση λογαριασμών κ.λπ).
Όσον αφορά τώρα την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στον εισαγγελέα μην ανησυχείτε. Όπως όλα έχουν δρομολογηθεί από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας και έχουν πραγματοποιηθεί με καθόλα νόμιμο τρόπο, έτσι πολύ σύντομα θα κατατεθεί μήνυση έναντι όλων των υπευθύνων (σημ. με συγκεκριμένα ονόματα).
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» (ΑΔΣ 139/2016) ελήφθη την 25-07-16 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προς ενημέρωση όλων των πολιτών, όπως απαιτείται. Συνεπώς η πληροφόρηση που ζητάτε, υπήρχε από τότε.
Επίσης εντός της εβδομάδας και σε κάθε λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα τοποθετηθεί το Ενημερωτικό Έντυπο Καταναλωτή (σημ. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1069/1980), ώστε να ενημερωθούν όλοι για τα πεπραγμένα της διοίκησης εντός του έτους 2015 (σημ. τελευταία φορά είχε εκδοθεί Έντυπο Καταναλωτή το 2004). Σε αυτό περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και τμήματα του Κανονισμού Δικτύων (σημ. κάτι που εσείς δεν φροντίσατε να υπάρχει στα 12 προηγούμενα χρόνια θητείας σας).
Το έντυπο αυτό θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου