.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                               
Κρανίδι, 11.09.2015
Αρ. πρωτ.: οικ. 9643
Πρόσκληση
Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.
 Προς:  τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15.09.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα για παράταση του έργου : «Βελτίωση βατότητας βοσκοτόπων 2015»
 2. Αίτημα για παράταση του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας Ηλιοκάστρου»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2015»
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 5. Συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στο πρόγραμμα: «CLLD/LEADER – Ανατολικής Πελοποννήσου»
 6. Παράταση ολοκλήρωσης του έργου: «Σύστημα Ψηφιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Ερμιονίδας»
 7. Σχετικά με αίτημα του Α.Ο. «ΚΟΡΩΝΙΣ» προς το Δήμο Ερμιονίδας για οικονομική ενίσχυση τουρνουά ποδοσφαίρου στην Κοιλάδα
 8. Χορήγηση παραγωγικής αδείας λαϊκής αγοράς στην Καραμαντζάνη Σταματίνα του Εμμανουήλ
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 170/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με διακανονισμό οφειλών προς Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (ΑΔΑ: 73Γ3ΟΡ3Θ-ΑΤΥ)
 10. Γνωμοδότηση επί αιτήματος μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Όρμος Βουρλιάς» του Δήμου Ερμιονίδας
 11. Γνωμοδότηση επί αιτήματος μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Τραγοπήδημα» του Δήμου Ερμιονίδας
 12. Γνωμοδότηση επί αιτήματος μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δήμου Ερμιονίδας
 13. Έγκριση της σε Ορθή Επανάληψη 139/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015» (ΑΔΑ: 64Σ2ΟΛΤΞ-43Γ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου