.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Η Βυθισμένη Πόλη της Πορφύρας | Submerged Ancient Greek City Drone Greece


Πάντως την ομορφιά μας δεν μπορούμε να την "εκμεταλλευτούμε".Ούτε τη σεβόμαστε ιδιαίτερα
 Ειδικά στη Ελλάδα που βασικός της πυλώνας είναι(μάλλον ήταν ) η γή και η οικοδόμηση πάντα ερχόντουσαν σε σύγκρουση με τη προστασία και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.Οπως έρχόντουσαν σε σύγκρουση με τα δάση ,τον αιγιακό ,τις παραλίες.
Βέβαια η τελική επιλογή ήταν το προσωπικό όφελος ,και η προσωπική προσωρινή ευδαιμονία.
Είμαστε  περήφανοι με τα σημάδια κια τη σοφία  των προγόνων μας και τη φυσική ομορφία του τόπου μας  αλλά φαίνεται ότι μας έπεσε βαριά και προσπαθούμε να την εξαλείψουμε  (ή να την  την κρύψουμε) ώστε να μη τονίζεται η γύμνεια μας και η αμορφωσιά μας
Ευτυχως που λίγοι το παλεύουν ακόμη..
"Ι"Γράφει ο uploader στο Youtube.
5ος αιώνας π.Χ.... η "Πόλη της Πορφύρας". Απολαύστε μια πτήση πάνω από τα τείχη, τις οδούς και τα οικήματα της άλλοτε ένδοξης πόλης των Αλιέων.
Οι πρώτοι κάτοικοι των Αλιέων ήταν γηγενείς Δρύοπες. Το 468 π.Χ. μετά την καταστροφή των Μυκηνών και της Τίρυνθας από τους Αργείους, εγκαθίστανται στην πόλη Δωριείς Τυρίνθιοι οι οποίοι κατέφυγαν στην Ερμιονίδα στους συγγενείς φυλετικά Δρύοπες, μετά από χρησμό του ιερού του Απόλλωνα. Οι δύο πληθυσμοί έμελλαν να συμβιώσουν για ενάμισι περίπου αιώνα.

Το όνομα της πόλης οφειλόταν στην κύρια δραστηριότητα των κατοίκων, που ήταν η αλιεία, συλλογή και επεξεργασία κοχυλιών πορφύρας, η οποία ήταν περιζήτητη την εποχή εκείνη. Η ακμή των Αλιέων βασίστηκε στην εξαγωγή της πορφύρας, στην παραγωγή λαδιού και κρασιού και στη σημαντική θέση της Ακρόπολης και του φυσικού λιμανιού της, που ήταν ένα από τα τρία λιμάνια της Ερμιονίδας (μαζί με αυτά της Ερμιόνης και του Μάσητα).

Το 303 π.Χ. ο Δημήτριος ο Πολιορκητής την καταστρέφει ολοσχερώς, βοηθούμενος από τους παλαιούς κατοίκους Δρύοπες.
|
5th century BC .... the "City of Porphyra". Enjoy a flight over the walls, the streets and buildings of the once glorious city of Halieis.
The first inhabitants of Halieiswere indigenous Dryopes. In 468 BC after the destruction of Mycenae and Tiryns in Argos, Dorians settled in the town.

The name of the city derived from the main activity of the inhabitants, who were fishing, shell collecting and processing porphyry, which was sought after at the time. The wealth of Halieis was based on the export of porhyra, the production of oil and wine and to the importance of the Acropolis and its natural harbor, which was one of the three ports of Ermionida (along with those of Hermione and chewing).

In 303 BC Demetrius the besieger destroys it completely, aided by the old inhabitants Dryopes.

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου