.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Α.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131515760000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου (αίθουσα εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με μοναδικό θέμα:
Διορισμός δύο (2) εκκαθαριστών για την εκκαθάριση και λύση της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδας Π.Α.Ε.
Λόγω του υποβιβασμού της από τη Β’ Εθνική Κατηγορία, οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. θα διορίσουν δύο (2) εκκαθαριστές για την αυτοδίκαιη εκκαθάριση και λύση αυτής.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως του ανωτέρω θέματος, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερων προσκλήσεων σε Α’ επαναληπτική συνέλευση την 21η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ., και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη σε Β’ επαναληπτική συνέλευση την 2α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., οι οποίες θα λάβουν χώρα επίσης στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου (αίθουσα εκδηλώσεων).
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να δηλώσουν στην εταιρεία την συμμετοχή και των αριθμών των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κρανίδι Αργολίδας 22/10/2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου