.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΦΟΥΡΝΩΝ(ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ)

 

Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στους Φούρνους την Τετάρτη 12 Μαϊου 2016, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εστάλη αίτημα με αριθμ. πρωτ. 1405/23-5-2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου σχετικά με επικείμενη ή μη νομοθετική ρύθμιση της παραμετρικής τιμής του εξασθενούς χρωμίου στο νερό ύδρευσης βάσει της υπ’ αριθμ. 1158/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και της υπ’ αριθμ. 923/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θήβας και σε συνάρτηση με την K.Y.A. Υ2/οικ.2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.01) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όλες οι παράμετροι των αναλύσεων του νερού των Φούρνων (μικροβιολογικές και χημικές), που διεξάγονται βάσει του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων και έλεγχος απολύμανσης αυτών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας», βρίσκονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων βάσει της K.Y.A. Υ2/οικ.2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.01) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (Φ.Ε.Κ. 1082/Β/14.8.01) και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630/Β/26.4.07) και τις διορθώσεις σφαλμάτων της (Φ.Ε.Κ. 986/Β/18.6.07 & 1215/Β/2012) και το νερό θεωρείται πόσιμο.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου